Bevel zorgboerderij Vierhoeve in Geesbrug opgeheven

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het bevel, op advies van de inspectie, aan zorgboerderij Vierhoeve opgeheven. Zorgboerderij Vierhoeve heeft voldaan aan de voorwaarden van het bevel.

Op 23 maart 2015 gaf de Inspectie voor de Gezondheidszorg zorgboerderij De Vierhoeve in Geesbrug een bevel om per onmiddellijk de zorgverlening aan haar cliënten te staken en de cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. De Staatssecretaris van VWS verlengde het bevel na zeven dagen voor een periode van drie maanden.

Op 13 april 2015 informeerde de curator van De Vierhoeve de inspectie dat aan alle voorwaarden van het verlengingsbevel zou zijn voldaan. Onderzoek door de inspectie toonde aan dat de (intramurale en ambulante) cliënten waren overgedragen aan de zorginstelling Ambiq te Hengelo en dat deze instelling de cliënten, de familie en betrokken zorgverleners hierover had geïnformeerd. Het zorgkantoor heeft toegezegd de zorg van de overgedragen cliënten te financieren.

Hiermee voldoet De Vierhoeve aan de voorwaarden zoals gesteld in het bevel zodat het bevel kan worden opgeheven.

Bron: IGZ.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *